Garantija

Garantijas noteikumi
Preces garantijas nosacījumi:
- Preces montāža jāveic saskaņā ar montāžas instrukciju;
- Iegādātais produkts jāizmanto tam paredzētajam mērķim un jāuztur atbilstošos apstākļos;
- Garantija attiecas uz mēbelēm, kas ir bojātas transportēšanas rezultātā, kā arī uz defektiem, kas radušies izgatavotāja vainas dēļ.
 
Pircējs zaudē tiesības uz bezmaksas garantijas servisu šādos gadījumos:
- Pircējs neievēroja mēbeles montāžas instrukciju;
- Preces konstrukcijā ir veiktas izmaiņas;
- Prece ir bojāta pircēja vainas dēļ;
- Mēbeles ietekmēja neparedzami apstākļi (force majeure).
 
1.Precei - mēbelei ir 24 mēnešu garantija. Garantijas temiņa tecējums sākas ar brīdi, kad Pārdevējs ir pienācīgi izpildījis savu pienākumu, nodot Preces Pircējam saskaņā ar šo Līgumu.

2. Garantija tiek piemērota Preces kvalitātes trūkumiem, kas radušies ražotāja vainas dēļ. Garantija attiecas uz visām Preces sastāvdaļām un komplektējošajām detaļām, izņemot korpusa mēbeļu apgaismojuma lampiņas un transformerus (strāvas pārveidotājus). Dabīgā koka, dabīgās ādas un citu materiālu tekstūras un nokrāsas atšķirības, dabīgā koka, dabīgās ādas un citu virsmu izmaiņas nav uzskatāmas par Preces - Mēbeles kvalitātes trūkumu. Mīkstās mēbeles pēc pasūtījuma izmēri var atšķirties + - 5cm

3. Periodiski pārbaudiet mēbeļu stiprinājumu stingrību un nepieciešamības gadījumā pievelciet tos ciešāk, jo iespējams lietošanas laikā tie kļūst vaļīgi. (džinsi u.tml.) var pārņemt citu materiālu krāsu toni. Pūkainiem audumiem, ķermeņa svara, mitruma un siltuma ietekmē, raksturīgs nosēdēšanās efekts, saspiežoties auduma pūka novirzās, radot traipa efektu. Tā ir auduma īpašība, nevis defekts. Mīksto mēbeļu deformācijas un ādas, auduma toņu atšķirības līdz 10% netiek uzskatītas par defektu, lietošanas laikā dabīgā āda var pastiepties un sākt nedaudz krokoties.

4. Pircējam nav tiesības uz garantiju, ja Pircējs vai persona, kurai Pircējs pārdevis preces, tās izmanto ne paredzētajam izmantošanas mērķim, neievēro instrukcijā norādītās prasības, pārkāpj Preču transportēšanas, montāžas, uzturēšanas, izmantošanas, uzglabāšanas, apkopes un ekspluatācijas noteikumus un prasības, tāpat arī, ja konstatēti Preču iepakojuma vai citi ārējie defekti, tie nav rakstveidā norādīti Preču nodošanas laikā vai Preču kvalitātes pasliktināšanās radusies Pircējas vai citu personu, kam Pircējs pārdevis Preces, darbību rezultātā.

5. Pircējs, griežoties pie Pārdevēja, Preces garantijas jautājumā, piegādā Preci tuvākajā Pārdevēja veikalā, kā arī iesniedz pirkuma līgumu un mēbeļu pieņemšanas - nodošanas aktu. Pārdevējs reģistrē saņemto Preci. ja tiek konstatēts, ka Preces trūkums (defekts) radies ražotāja vainas dēļ, to novērš pa ražotāja līdzekļiem, ja Preces trūkums (defekts) radies Pircēja vainas dēļ, tiek izrakstīts rēķins par veiktajiem Preces defekta novēršanas darbiem, ko apmaksā Pircējs. Salaboto Preci Pircējs saņem Pārdevēja veikalā, kurā tiek nogādāta.

6. Pircējs zaudē tiesības uz Preces garantiju, ja nav ievērojis ekspluatācijas un apkopes noteikumus un prasības, kas norādītas Preces garantijas pasē, nav iesniedzis nepieciešamos pirkuma dokumentus un Preces garantijas pasi.

7. Garantijas laikā konstatētos Preces trūkumus (defektus) Pārdevējs labo pa saviem līdzekļiem šādā laika periodā: mīkstās mēbeles, kas ražotas citās valstīs, 60 darba dienu laikā, gultas,matrači un cita veida mēbeles, kas ražotas citās valstīs, 60 darba dienu laikā.

8. Ja Pārdevējs maina preci vai komplektējošo detaļu noteiktajā garantijas termiņā, jaunajai Precei vai komplektējošajai detaļai tiek piemērots tāds garantijas termiņš, kāds norādīts pirmajai Precei vai komplektējošajai detaļai. Trūkuma (defekta) novēršanas gadījumā termiņš tiek pagarināts un noteikts trūkuma (defekta) izlabošanas garantijas termiņš.
 
 
 
Jautājumi par preci / pasūtīšanu +371 22415150